بازیابی رمز عبور

خانه / بازیابی رمز عبور

فرم بازیابی رمز عبور

پرسنل شرکت ها جهت بازیابی رمز عبور پنل پرسنلی خود می بایست شماره ملی را وارد فرمایند. مدیران و مسئولین شرکت های عضو سامانه نیاز است تا نام کاربری خود را وارد کنند.